Zmiany w Kodeksie Drogowym

Od 1 października 2018 r. zmieniły się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Polsce oraz ich kontroli. Kierowcy nie muszą już posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu. W przypadku kolizji możemy sami sprawdzić czy pojazd posiada polisę OC bez konieczności wzywania do tego policjantów.

Od 1 października 2018 r. kierujący pojazdami nie mają obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia „OC” dla, co warto tutaj podkreślić, pojazdów zarejestrowanych w kraju.

Policjant w trakcie kontroli drogowej lub obsługi zdarzenia drogowego, uzyska niezbędne informacje o pojeździe i jego ubezpieczeniu za pośrednictwem bazy informatycznej CEPiK. Jednak w przypadku drobnych stłuczek kierujący pojazdami uczestniczącymi w zdarzeniu nadal mogą poprzestać na spisaniu stosownego oświadczenia, w którym zostanie zawarta informacja o aktualnej polisie „OC”.

Jeśli na miejscu ustalimy numer rejestracyjny (np. tablice rejestracyjne, nalepka kontrolna) lub nr VIN pojazdu uczestniczącego w kolizji drogowej istnieje możliwość sprawdzenia, czy pojazd posiada aktualne ubezpieczenie za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – poprzez wypełnienie formularza lub pobranie ze strony www.ufg.pl aplikacji mobilnej „Na wypadek”. Uzyskana w ten sposób informacja będzie zawierała między innymi markę i model pojazdu, numer polisy oraz dane ubezpieczyciela.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika