Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Michałkowicach

michałkowice z lotu ptaka
Współczesne Michałkowice z lotu ptaka (zdjęcie ilustracyjne)

Od 10 czerwca do 1 lipca 2024 roku wyłożony został do publicznego wglądu projekt zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach Śląskich – Etap I”. Projekt planu jest wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Gdzie z projektem można się zapoznać ?

W Urzędzie Miasta przy ulicy Michałkowickiej 105, w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój 112) w godzinach pracy Urzędu lub w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/25686142

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego wraz z prognozą odbędzie się w Urzędzie Miasta przy ul. Michałkowickiej 105, na sali konferencyjnej (na parterze) w dniu 18 czerwca 2024 roku (wtorek) o godzinie 1400.

Do kiedy można złożyć uwagi do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy?

Uwagi do planu oraz uwagi i wnioski do prognozy można składać do 15 lipca 2024 roku w formie papierowej (na adres: Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie) lub elektronicznie (na adres e-mail: planowanie@um.siemianowice.pl lub przez platformę ePUAP)

Przy składaniu uwag można wykorzystać formularz udostępnione pod podanymi niżej linkami:

  1. Formularz wersja do wydruku .pdf
  2. Formularz wersja edytowalna .doc
  3. Formularz wersja edytowalna aktywna .docx

(WRM UM, fot.: ssm.siemianowice.pl)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu