Zmarł Eugeniusz Depta

eugeniusz depta

7 czerwca, tuż przed swoimi 86 urodzinami zmarł doktor Eugeniusz Depta, były radny dwóch kadencji  w latach 1990-1998,  lekarz i poeta. Był członkiem Rady Okręgowej Śląskiej Izby Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Lekarskiej II kadencji, członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, a także Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, członkiem.

Doktor Eugeniusz Depta dał się poznać jako człowiek wielkiej wrażliwości, ale też ogromnego poczucia humoru, czemu dawał wyraz w licznych swoich fraszkach i aforyzmach. Spod Jego pióra wyszło sześć tomików poetyckich. Był zdobywcą wielu laurów, wśród których znalazła się m. in. II nagroda na fraszkę medyczną w 2008 roku oraz wyróżnienie na II Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. S. Leca w Nowym Targu. Publikował na łamach takich periodyków, jak „Śląsk”, „Akant”, „Poezja dzisiaj”, „Gość Niedzielny” oraz w wydawnictwach zbiorowych np. „Godzina trzydziesta pierwsza trzydzieści siedem” czy „ Mot apres mot”.

Nabożeństwo żałobne za ś.p. dr. Eugeniusza Deptę zostanie odprawione 14 czerwca o godz. 10.00 w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Michałkowickiej.

(Ewa Roch – Wyrzykowska BP UM/ fot: Szymon Duczek)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika