Złodziejom wbrew

złotówki
złotówki

Od dzisiaj zmienia się kodeks wykroczeń. To oznacza, że będzie obowiązywała sztywna kwota 500 złotych i w przypadku, gdy zajdzie konieczność oszacowania wartości mienia stanowiącego rozgraniczenie pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem, sprawca będzie odpowiadał jak za przestępstwo. Do tej pory o kwalifikacji decydowała kwota ustalana jako 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie było to 525 złotych.

Ustawodawca chciał w ten sposób przeciwdziałać kradzieży przedmiotów o wartosci nieprzekraczających kwoty odpowiedzialności za przestępstwo, z których złodzieje zrobili sobie źródło utrzymania.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika