Żeglarz, nawigator, rektor

Żeglarz, nawigator, rektor

Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, urodzony w 1961 roku w Siemianowicach został wybrany rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na kadencję 2020-2024. Stanowisko obejmie we wrześniu, jednak już teraz wróżymy kolejne sukcesy naukowcowi rodem z Siemianowic.

Po maturze w 1980 roku uzyskanej w I Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach Śląskich rozpoczął naukę na gdyńskim Uniwersytecie Morskim. Po skończeniu w 1985 r. studiów pozostał on na uczelni jako pracownik akademicki. Pracował jako oficer pokładowy na „Darze Młodzieży”, statkach handlowych PLO i armatorów zagranicznych. W 1999 uzyskał dyplom kapitana żeglugi wielkiej.

Doktoryzował się na Politechnice Warszawskiej w 1992, na podstawie pracy „Koncepcja organizacji bazy danych elektronicznej mapy nawigacyjnej do planowania trajektorii statku”, tamże habilitował się na podstawie pracy „Koncepcja automatycznej rejestracji pozycji statku z wykorzystaniem elektronicznej mapy nawigacyjnej”. 13 czerwca 2016 otrzymał nominację profesorską.

Jest specjalistą w zakresie nawigacji, geodezji, kartografii i transportu morskiego, a zwłaszcza w zakresie implementacji systemów informacji przestrzennej GIS do zastosowań morskich. W latach 2008 -2016 był dziekanem Wydziału Nawigacyjnego uczelni, którą teraz przyjdzie mu zarządzać.

Profesor Adam Weintrit jest pierwszym od kilkudziesięciu lat rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z praktycznym doświadczeniem w transporcie morskim – nawigator, kapitan żeglugi wielkiej, profesor w zakresie transportu morskiego.

Opublikował ponad 250 publikacji, w tym 18 książek,  19 monografii, w większości w języku angielskim. Jest członkiem wielu organizacji naukowych i zawodowych.

Prof. Adam Weintrit jest członkiem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Sekcji Transportu Wodnego. Udziela się także m.in. jako ekspert w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Jest też organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „TransNav”, w której co dwa lata bierze udział ponad 300 uczestników z wszystkich kontynentów.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika