Zdolną młodzież mamy w Siemianowicach !

Martin Kalyta - uczeń ZS Cogito

Martin Kalyta, Julia Kompała, Andrzej Szyper (Siemianowice Śl.)

Martin Kalyta – uczeń ZS Cogito został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” organizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie, przy współpracy z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych, poinformowała Izabela Duras, pedagog z Cogito.

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej młodych miłośników sztuki. Jury doceniło fotografie ucznia Cogito przedstawiające obrazy polskiej przyrody i zjawisk w niej zachodzących.

Martin Kalyta jest uczniem 3 klasy o profilu technik reklamy. W kreatywny sposób łączy umiejętności nabywane w szkole z pasją, którą jest fotografia. Martinowi życzymy nowych inspiracji do rozwijania swojego hobby i dalszych sukcesów.

Dwie z prac Martina Kalyty, które zdobyły uznanie Jury.

Także inna młoda artystka, używająca aparatu fotograficznego do przekazywania emocji oraz swej wrażliwości zdobyła laury.
Julia Kompała z klasy 3c II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki została wyróżniona w 13. Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Portret 2021”. Wieść o tym sukcesie przekazała Justyna Maliszewska – Polgar, nauczycielka II LO. Jury wśród 11 326 uczestników dostrzegło i doceniło prace siemianowiczanki. Tak uzasadniło swa decyzję: „z uwagą obserwuje Pani przestrzeń  dookoła siebie i podejmuje próby jej kreatywnego wykorzystania.  […] Ma Pani potencjał — warto o to zadbać, dla siebie, dla własnego samopoczucia i rozwoju”.

Jedna z prac Julii, nam się kojarzy bardzo artystycznie i bardzo poważnie.

Nie tylko w sztuce siemianowicka młodzież wykazuje talenty.

Oto bowiem – o czym donosi Agnieszka Gąsior- Tomanek, nauczycielka z I LO im. J. Śniadeckiego, Andrzej Szyper z klasy I b tego liceum otrzymał stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”.

Aby takie stypendium (500 złotych miesięcznie, przez okres 10 miesięcy) otrzymać, uczeń musi: uzyskać średnią ocen z trzech przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,33, ponadto, średnia wszystkich pozostałych przedmiotów powinna być co najmniej 5,0. Ale to nie wszystko! Dodatkowo, uczeń powinien posiadać tytuł laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia.

Ale to nie wszystko!

Oprócz powyższych kryteriów, uczeń w czasie trwania projektu jest zobowiązany do realizowania wskazanych we wniosku celów edukacyjnych i planowanych do uzyskania rezultatów z dwóch wybranych przedmiotów,
andrzej szyper siemianowice
to wszystko pod czujnym okiem opiekuna dydaktycznego – Stypendysta w ciągu kilku miesięcy nauki w liceum pokazał swoje wszechstronne zdolności tworząc prezentacje, przygotowując lekcje pokazowe, prowadząc rozmowy z partnerami zagranicznymi, zdobywając najwyższy wynik z olimpiady w szkole oraz wygrywając szkolny konkurs dwujęzyczny.

I te wszystkie kryteria Andrzej Szyper spełnia! Gratulacje wydają nam się zbyt skromnym wyrazem uznania.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu