Podczas dyskusji w SCK Willa Fitznera na temat roli szkolnictwa branżowego.