Zaszczyty, laudacje i toast za Siemianowice

adam cebula siemianowice
Uroczystą sesję prowadził Adam Cebula, Przewodniczący Rady Miasta

Podniosły i uroczysty przebieg miała Sesja Rady Miasta z okazji 90-lecia otrzymania praw miejskich przez Siemianowice Śląskie.

Wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem Hymnu Narodowego rozpoczęła się w sobotę 4 czerwca, w budynku SCK Parku Tradycji, uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 90 rocznicy nadania praw miejskich Siemianowicom Śląskim. Po przywitaniu przez przewodniczącego Rady Miasta Adama Cebulę licznie przybyłych gości, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uczczenia tej ważnej dla naszego miasta rocznicy.

Jubileuszowa sesja zbiegła się również z obchodzonym 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego i była doskonałą okazją do uhonorowania zasłużonych dla rozwoju naszego miasta osób.

Elżbieta Gansiniec, Danuta Kwiatkowska, Małgorzata Pichen, Iwona Światkowska, Jan Litwiński, Ireneusz Pilch

I tak Medalem Złotym za długoletnią służbę, nadanym przez Prezydenta RP, zostali odznaczeni pracownicy samorządowi: Elżbieta Gansiniec, Danuta Kwiatkowska, Małgorzata Pichen, Iwona Światkowska, Jan Litwiński, Ireneusz Pilch.

Portret Walentego Fojkisa na muralu w siemianowicach

Portret Walentego Fojkisa na murali przy ul. Powstańców

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Siemianowice Śląskie otrzymał pośmiertnie Walenty Fojkis, bohater powstań śląskich i wieloletni naczelnik gminy Michałkowice w okresie międzywojennym.

prezydent siemianowic rafał piech

Stosownymi uchwałami Rady Miasta zostały także przyznane dyplomy „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich”. To odznaczenie otrzymali:

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Centrum Leczenia Oparzeń, Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich, Śląski Klub Golfowy. Jerzy Becker, Henryk Falkus (pośmiertnie), Piotr Komraus,

Z kolei prezydent Rafał Piech, odznaczył Medalem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie następujące osoby: Agnieszkę Gładysz, Jacka Guzego, Danutę Kucharską.

Natomiast Odznaczenie za zasługi na rzecz rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie otrzymali: Krystyna Świerczek, Maciej Bieniak, Łukasz Wanot

Następnie zgromadzeni na sali zobaczyli film stworzony przez siemianowickiego ucznia Roberta Dziekońskiego w ramach 9. edycji Festiwalu Meritum Wizji, organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM, którego motywem przewodnim było hasło: My som stond… Siemianowice Śląskie moje miejsce na ziemi.

Po zamykającym uroczystą sesję przemówieniu Prezydenta Miasta Rafała Piecha wszyscy obecni mogli skosztować upieczonego specjalnie na tę okazję tortu oraz wznieśli toast za Szacownego Solenizanta – Miasto Siemianowice Śląskie życząc mu nie stu, jak w tradycyjnej polskiej piosence, ale tysiąca kolejnych owocnych lat.

(Sprawozdał Adrian Merta, fotograficznie udokumentował Wojciech Mateusiak / Biuro Prasowe, UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika