Dr hab. Jan Homola podczas dyskusji na spotkaniu w siemianowickim liceum.