XXV Sportowy turniej miast i gmin

XXV Sportowy turniej miast i gmin

Trwa rozpoczęty w Dniu Matki Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, zakończy się w Dniu Dziecka. Właśnie w jego trakcie przeprowadzany jest XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin. Głównym celem jest aktywizacja ruchowa tych, którzy nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia. W klasyfikacji brana jest więc pod uwagę liczba biorących udział zawodników, tu chyba najbardziej spełnia się olimpijska zasada: „Liczy się uczestnictwo”.

Siemianowice Śląskie nie mając nie jednej drużyny w rozgrywkach szczebla centralnego okazały się miastem ludzi aktywnych sportowo i rok temu zwyciężyły w województwie śląskim, w grupie gmin od 40 do 100 tysięcy mieszkańców!

W sumie w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w Siemianowicach Śląskich odbędzie się blisko 100 imprez sportowych.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika