Wynik znakomity i strata mandatów

W Siemianowicach Śląskich lista „SLD Lewica Razem” osiągnęła znakomity rezultat, najlepszy bodajże śląskich miast i… zmniejszyła stan posiadania z 3 mandatów w mijającej kadencji do jednego, O komentarz i ocenę tej dziwnej sytuacji zapytaliśmy Jakuba Nowaka, szefa lokalnych struktur SLD I Wiceprzewodniczącego Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD

Wynik znakomity i strata mandatów

– W pierwszej kolejności chcę podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy oddali głos na listy „SLD Lewica Razem”. To daje nam siły na dalszą pracę. Nasz komitet w Siemianowicach Śl. osiągnął poziom ponad 10%, w skali województwa wynosił on 8,31 %, a na terenie Polski 6,6 %.

Dla mnie jest to jasny sygnał, że mieszkańcy doceniają nasze działania społeczne i gospodarcze. W dalszym ciągu będziemy dla Was zmienić Siemianowice Śl. Mamy sporo pomysłów, które będziemy chcieli realizować w kolejnych latach i liczymy, że również się do nich włączycie. Zamierzmy realizować nasz program wyborczy, za którym opowiedziało się ponad 2600 mieszkańców naszego miasta. Zapraszam wszystkich sympatyków lewicy oraz osoby, które chcą zmienić nasze miasto do kontaktu i udziału w naszych projektach.

Co do tej dziwnej dysproporcji: do przeliczania procentowego poparcia komitetów na liczbę mandatów wykorzystywana jest tzw. proporcjonalna metoda d’Hondta, która preferuje te ugrupowanie, które w zdobył najwięcej głosów. Mówić wprost zwycięzca dostaje więcej mandatów niż wynika to z proporcjonalnego poparcia przez obywateli. W naszym przypadku było to ugrupowanie obecnego prezydenta, któremu gratuluję zwycięstwa. Tak więc im silniejszy jest zwycięzca tym bardziej tracą listy z mniejsza ilością uzyskanych głosów.

W nadchodzącej kadencji samorządowej lewicę w siemianowickiej Radzie Miasta będzie reprezentował Adam Cebula, jej dotychczasowy przewodniczący.

Jednak na samorząd terytorialny musimy patrzeć szerzej. Na Śląsku czeka nas jeszcze wybór marszałka województwa. A to jest decyzja mocno elektryzująca. Wybór marszałka z SLD, PIS-u lub PO, będzie miał duży wpływ na współpracę poszczególnych miast z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Wszak w trakcie kampanii wyborczej przedstawiciele rządu jasno deklarowali, że będę wspierać prezydentów miast z ich opcji politycznej. Jeśli wybór padnie na przedstawiciela prawicy, możemy spodziewać się podobnych mechanizmów. Pamiętajmy, że również to właśnie samorząd województwa dysponują środkami europejskimi. Jak wiemy na przykładzie naszego miasta może to być duży zastrzyk finansowy pozwalający realizować inwestycje, które w innym przypadku byłby trudne do zreazlizowania.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika