Wynagrodzenie prezydenta

wynagrodzenie prezydenta siemianowic banknoty

Radni nie słuchają nakazów PiS-u

W czwartek (28 czerwca) odbyła się XLVII sesja Rady Miasta. Głównym jej powodem była konieczność podjęcia uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Rafała Piecha.

To efekt kaprysu przewodniczącego PiS, który obrażony za aferę z nagrodami dla swoich totumfackich ministrów, nakazał podjęcie ustawy obniżającej wynagrodzeni w samorządach.

Przyjęto więc podczas sesji także rezolucję protestująca przeciwko obniżeniu wynagrodzeń pracownikom samorządowym, zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania.

Radni siemianowiccy nie przyjęli uchwały odnoszącej się do ustalenia wysokości wynagrodzenia dla prezydenta miasta Rafała Piecha.

Ponadto porządek sesji uzupełniono o dodatkowe projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie miasta na rok 2018 i wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w rejonie ulicy M. Watoły, stanowiących własność gminy Siemianowice Śląskie, a także przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie miasta Siemianowic Śląskich oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika