Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach Modułu III [Pomoc osobom niepełnosprawnym]

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach Modułu III [Pomoc osobom niepełnosprawnym]

Informujemy, że został wydłużony do dnia 16 listopada 2020 r. termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III programu – Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku działania żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

Wydłużony został również okres na jaki może zostać przyznane dofinansowanie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

Pomoc udzielana jest osobom, które w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r. utraciły możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

lub

 • listem poleconym na adres:
  Wydział Polityki Społecznej
  Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
  Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
  ul. Michałkowicka 105
  41-103 Siemianowice Śląskie

lub

 • Osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
  – skrzynka podawcza znajduje się na parterze budynków obok portierni.

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:

 • konsultanci infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00)

oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00);

 • 32 760 54 45 w godzinach pracy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

lub

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie występują opiekunowie prawni tych osób.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej Realizator dopuszcza przekazanie przyznanych środków finansowych w ramach ww. programu tylko przelewem na konto bankowe Wnioskodawcy/ osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę.

Wniosek

Druk wniosku o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III (https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Poszkodowani_w_wyniku_zywiolu_w_2017_r/2020/2020-11-02_przedluzenie/wzor_-_WNIOSEK_o_dofinansowanie_.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download).

autor: Sabina Miland, Wydział Polityki Społecznej,

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika