Wybory Prezydenta RP już 28 czerwca

Wybory Prezydenta RP już 28 czerwca

Ważne dla głosujących w lokalach wyborczych poza miejscem zamieszkania

Urząd Miasta informuje, że zaświadczenia o prawie do głosowania pobrane przed dniem wyborów zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. są NIEAKTUALNE i nie można ich wykorzystać w wyborach, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 r.

W przypadku zamiaru głosowania poza miejscem zamieszkania należy pobrać nowe zaświadczenie. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się na piśmie w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się osobiście za pokwitowaniem albo przez upoważniona pisemnie osobę.

Wyborcy dopisani, na swój wniosek, do spisu wyborców sporządzonego na dzień 10 maja 2020 r. NIE BĘDĄ AUTOMATYCZNIE WPISANI DO NOWEGO SPISU WYBORCÓW sporządzonego na dzień wyborców w dniu 28 czerwca 2020 r.

W celu oddania głosu w miejscu pobytu w dniu wyborców Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, należy ponownie złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców we właściwym urzędzie gminy, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika