Władze miasta to Prezydent i Rada Miasta. Ale to wybrani przez mieszkańców ich reprezentanci. A może należy mówić – reprezentanci ich interesów. Jakie są postulaty mieszkańców, ich potrzeby zmian w Siemianowicach Śląskich i oczekiwania konkretnych rozwiązań będziemy pytać i zarówno wyborców jak i wybranych.
Rok 2018 kończy kolejną kadencję samorządów. Czy będzie on rokiem realizacji programów wyborczych z 2014, czy rokiem zdobywania popularności przedwyborcze? Szukaniem na te pytania odpowiedzi będziemy się w tej rubryce zajmować.
O pomoc prosić będziemy aktualnych radnych i liderów politycznych i lokalnych ugrupowań.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika