Wojciech Grzyb Miejskim Konserwatorem Zabytków – Kronika kadrowa Siemianowic Śl.

wojciech grzyb konserwator z siemianowic
Wojciech Grzyb – dyrektor Muzeum Miejskiego i Miejski Konserwator Zabytków

4 lutego stanowisko miejskiego konserwatora zabytków powierzono Wojciechowi Grzybowi, dyrektorowi Muzeum Miejskiego, który zastąpił odchodzącego na emeryturę Piotra Wybrańca.

Wojciech Grzyb jest absolwentem kulturoznawstwa wydziału filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Wykształcenie humanistyczne uzupełnił licencjatem uzyskanym w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach oraz podyplomowymi studiami zarządzania projektami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wojciech Grzyb ma też na swoim koncie współautorstwo koncepcji modeli biznesowych dla przedsiębiorstw realizowanych przez Park Naukowo-Technologiczny Eurocentrum Sp. z o. o.

Wojciech Grzyb od 2018 roku kieruje siemianowickim Muzeum Miejskim, obecnie będzie łączył obydwie funkcje.

Jako miejski konserwator zabytków zamierza kierować się zasadą takiej ochrony pamiątek przeszłości, która nie czyni z nich martwego eksponatu, lecz utrzymuje je przy życiu, zachowując ich dotychczasową funkcjonalność lub nadając nową, zgodną z ich charakterem.

(UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu