Siemianowice Śląskie zajmują 2 miejsce wśród miast na prawach powiatów w Polsce pod względem procentu ludności korzystającej z instalacji wodociągowej (99,5%).


300 lat temu, w 1718 roku hrabina Maria Józefa von Donnersmarck, w imieniu męża Karla Josepha, kupuje od Huntera von Gradona Siemianowice, Bańgów i opustoszałą wieś Jakubowice.


Po 60 latach, a 240 lat temu, w 1778 roku na miejscu starego dworu Mieroszewskich i Hunterów powstała rezydencja rodu Henckel von Donnermarck. Na jej terenie została również wybudowana kaplica, która była pierwszym obiektem sakralnym w Siemianowicach.