Więcej miejsc dla przedszkolaków na Bańgowie

szkoła bańgów też dla przedszkolaków

W Szkole Podstawowej nr 16 w Bańgowie, uruchomiono nowy oddział przedszkolny.

Znajdą w nim miejsca te maluchy, które nie dostały się w procesie rekrutacji, do istniejącego już, przy wspomnianej szkole, oddziału przedszkolnego.

Nowy oddział przyjmie 25 malców.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika