Weź udział w konsultacjach dotyczących rozwoju Siemianowic Śląskich

siemianowice urząd miasta

Do końca sierpnia br. będą trwały konsultacje w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 r. Przypomnijmy, że jest to dokument wdrożony w 2016 roku, którego zadaniem jest porządkowanie wiedzy o mieście oraz wskazywanie najważniejszych kierunków rozwoju na najbliższe lata.

W 2019 roku nastąpiło pierwsze podsumowanie raportu, które wykazało, że nastąpiła dezaktualizacja Strategii w kontekście uwarunkowań i sytuacji społeczno-gospodarczej Siemianowic Śląskich oraz ich otoczenia konkurencyjnego oraz zmian w wymiarze systemowym na poziomie centralnym – mówi Betina Bober-Ogon z Wydziału Rozwoju Miasta. – W związku z powyższym przedefiniowaliśmy cele i priorytety naszych działań, dostosowując je do dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie, kraju i na świecie – dodaje.

Projekt dokumentu oraz formularza zgłaszania uwag jest dostępny na stronie: https://bit.ly/konsultacjestrategia

Po wypełnieniu należy przesłać je drogą elektroniczną na adres: ratusz@um.siemianowice.pl (w formie edytowalnej). W tytule maila prosimy wpisać „Konsultacje Strategii Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 r.” lub drogą pocztową, wysyłając uzupełnione dokumenty na adres: Wydział Rozwoju Miasta, ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie, z dopiskiem: „Konsultacje Strategii Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 r.”

Uwagi można również dostarczyć osobiście do kancelarii podawczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, w kopercie z dopiskiem „Konsultacje Strategii Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 r.”.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: Betina Bober-Ogon, tel. 32 760 54 21 (mail: b_ogon@um.siemianowice.pl) oraz Dorota Rus, tel. 32 760 54 70 (mail: d_rus@um.siemianowice.pl).

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika