Wakacyjne kursy dla uczniów – Nauka poziom wyżej

sala do nauki

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany, partnerski system monitoringu informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich” w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” zapraszamy uczniów siemianowickich szkół średnich na DARMOWY KURS ECDL ADVANCED. 

Poprzez 4 egzaminy praktyczne na poziomie zaawansowanym: przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, użytkowanie baz danych oraz grafika menedżerska i prezentacyjna uczestnicy otrzymają certyfikaty ECDL, potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Przygotowano 20 miejsc w dwóch grupach po 10 osób. Dla jednej z nich termin zajęć to 3-24 sierpnia, druga będzie maila zajęcia w dwóch turach: 1-12 sierpnia oraz 22-26 sierpnia.

Kursy przeprowadzone będą w ZSTiO Meritum

Certyfikat ECDL ADVANCED zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał zaawansowane kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie.

Dokumenty zgłoszeniowe są do pobrania jest tutaj:

Formularz Zgłoszeniowy ECDL ADVANCED (doc, 104.50 KB)

Karta zgłoszeniowa ECDL ADVANCED (pdf, 726.23 KB)

Szerszych informacji udzieli Wydział Rozwoju Miasta UM w Siemianowicach Śląskich, telefonicznie, pod numerami: 32 760 54 70, 32 760 54 22, 32 760 54 21.

Można też pisać – mail: programy@um.siemianowice.pl

(WRM UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika