W Siemianowicach więcej miejsc w szkołach niż absolwentów niż absolwentów podstawówek

W Siemianowicach więcej miejsc  w szkołach niż absolwentów niż absolwentów podstawówek

Do przeprowadzonych w minionym tygodniu egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 499 uczniów, w tym 43 ze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. Trzydniowe egzaminy, zakończone w miniony czwartek (18 czerwca) obejmowały język polski, matematykę i obcy język nowożytny.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać,  ale zawsze można prawic wynik. Tak więc dla bardziej ambitnych i tych, których zjadła trema poprawki odbędą 7 lipca- 9 lipca; zaś wyniki oraz zaświadczenia wydane będą do 31 lipca.

W związku z epidemią korona wirusa egzaminy przebiegły w zgodzie z wytycznymi Ministra Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej Siemianowice Śląskie w swych szkołach ponadpodstawowych przygotowały 550 miejsc, w tym: licea – 310; technika – 120; branżowe szkoły I Stopnia – 120.

Dla uczniów wymagających specjalnej organizacji metod pracy, utworzono klasy w Branżowej Szkole I Stopnia oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych.

Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej składane bedą w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika