W rocznicę napaści na Polskę

pomnik 1 września i harcerze

Pod obeliskiem upamiętniającym tych, którzy za wolność naszej Ojczyzny zapłacili najwyższą cenę, złożono 1 września hołd oraz kwiaty.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta, placówek oświatowych, organizacji samorządowych, społecznych i politycznych, służb mundurowe.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika