Utrudnienia w Michałkowicach do czerwca br.

utrudnienia w michałkowicach

Pisaliśmy już o tym, że 21 lutego br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Kościelnej oraz rondzie Michał, która była wynikiem prowadzonych prac związanych z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz budową systemu małej retencji w tej dzielnicy Siemianowic.

Niestety, utrudnienia w lokalnym ruchu potrwają jeszcze kilka miesięcy.

Wiele kwestii, by prace kontynuować zależy od niestabilnego rynku materiałów budowlanych, na którym pojawiają się okresowe braki. Braki występują także w personelu, który nieobecnościami reaguje na pandemię. Obecnie potęgowana ta sytuacja jest odpływem pracowników ukraińskich w wyniku wojny w Ukrainie.

Jednakże realizujący to zadanie zapewniają, że prace będą tak organizowane, by były jak najmniej uciążliwe.

Jeszcze w marcu planowane jest rozpoczęcie wymiany krawężników, tak by można było przygotować podłoże do położenia nawierzchni. W drugiej połowie marca, o ile nie nastąpią nieoczekiwane trudności, wystartują także prace związane z odtwarzaniem nawierzchni na ulicy Wyzwolenia.

Ten remont skoordynowany jest z prowadzona wymiana wodociągów na ul. Rzecznej. Nie jest to element projektu finansowanego przez UE, ale prace zostały w taki sposób zaplanowane z Wodociągami Siemianowickimi Aqua Sprint Sp. z o.o., by po ich zakończeniu ułożyć nowa nawierzchnię na całym odcinku.

Równolegle do wyżej wymienionych, trwają roboty związane z:

  • regulacją krawężnikowi studzienek na ul. Wiejskiej. Jeżeli nie będzie mrozów, to w najbliższych dniach będzie układana na tej ulicy warstwa ścieralna,
  • kontynuowane są prace związane z budową kanalizacji deszczowej na ul. Porannej,
  • trwa budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią na os. Budryka,
  • sukcesywnie będzie odtwarzana nawierzchnia w okolicy ulicy Sowiej.

Prace na tych odcinkach mają zakończyć się do czerwca br.

(fot. UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika