Uroczystość z okazji święta służby cywilnej

Uroczystość z okazji święta służby cywilnej
Uroczystość z okazji święta służby cywilnej

W siemianowickiej komendzie odbyła się uroczystość z okazji Święta Służby Cywilnej. Komendant Miejski Policji oraz Sekretarz Miasta podziękowali pracownikom za zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz za wsparcie jakie dają policjantom. Święto było okazją do wyróżnienia 6 osób, którym zostało podniesione wynagrodzenie i 2 osób które otrzymały dodatkowy urlop. Prezydent Miasta z tej okazji ufundował dla 6 pracowników upominki. O poczęstunek po uroczystości zadbały związki zawodowe.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu