Uczniowie Cogito w Sejmie

Wyjazd był nagrodą dla uczestników konkursu, jaki się odbył w kwietniu „STO PYTAŃ NA STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI”

Uczniowie Cogito w Sejmie

2 października uczniowie Zespołu Szkół COGITO udali się na długo oczekiwaną wycieczkę do polskiego parlamentu , sponsorowaną przez panią poseł Bożenę Borys- Szopę.

Nasz pobyt w Sejmie rozpoczęliśmy od uczestnictwa w obradach parlamentu jako widownia. Dużym przeżyciem dla młodzieży było powitanie pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która z mównicy przywitała uczniów Zespołu Szkół Cogito z Siemianowic Śląskich. Było nam bardzo miło, bo posłowie przywitali nas gromkimi brawami.

Przewodnik zapoznał nas z rozmieszczeniem wszystkich budynków wchodzących w skład kompleksu parlamentu polskiego, wystawą z okazji 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej oraz stałymi i okresowymi ekspozycjami prezentowanymi w korytarzach oraz westybulu sejmu.

Nasze zwiedzanie zakończyliśmy w restauracji sejmowej, gdzie zjedliśmy obiad w towarzystwie wielu posłów i pracowników Sejmu. Na zakończenie otrzymaliśmy tablice z opisem działania trybu ustawodawczego w Polsce i rozkładem poszczególnych ugrupowań politycznych w sali sejmowej, co na pewno przyda się zdającym maturę z wiedzy o społeczeństwie.

Otrzymaliśmy również literaturę wydawnictwa sejmowego np. „Konstytucję 3 Maja” , monografię „Sejm Ustawodawczy 1919-1921 ”, a także kroniki sejmowe oraz drobne gadżety.

Wychodziliśmy w doskonałych humorach i – pomimo ogromnych korków po drodze – z nimi dotarliśmy do domu.

Barbara Patyk – Płuciennik

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika