Siemianowice: uchwalono budżet na rok 2021 [coraz większe zadłużenie]

budzet siemianowice 2021

Coraz większe zadłużenie

Podczas sesji Rady Miasta Siemianowice Śląskie, która odbyła się w formie telekonferencji radni uchwali budżet miasta na rok przyszły. Przed głosowaniem ww. projektów głos zabrali przedstawiciele klubów radnych. Radni wypowiedzieli się o projektach uchwał pozytywnie, choć nie brakowało również uwag i wątpliwości. Ostatecznie, stosunkiem głosów: 16 za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym się, siemianowiccy radni pozytywnie przegłosowali obydwa projekty uchwał.

Wiemy więc, że wydatki zaplanowano w kwocie 432 684 979 zł, dochody ustalono na 432 684 979 zł. Deficyt w kwocie 11,5 mln zł pokryty zostanie kredytem, którego obsługa ma kosztować 1 mln zł.

Nie wygląda to źle, jednak trzeba przypomnieć, że w ciągu ostatnich pięciu lat zadłużenie miasta wzrosło niemal dwukrotnie – z 58 mln zł do 110 mln zł.

Jak będzie wyglądała realizacja budżetu, trudno obecnie orzec, wiemy jednak, że zawsze budżet można znowelizować wg potrzeb. Jako dowód podamy, że tej samej sesji radni dokonali ostatnich zmian w budżecie na rok bieżący (2019).

Foto – Miasto jest utrzymywane głównie z naszych podatków

Uchwalono budżet siemianowice 2021

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu