Tragedia Górnosląska Artur Garbas wspominał losy swej rodziny w styczniu 1945