Talent dr Wądołowskiego ponownie doceniony!

dr marcin wądołowski
dr Marcin Wądołowski przyjmuje gratulacje od prof. Ryszarda Kaczmarka, zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych

Dr Marcin Wądołowski, ambitny propagator historii Siemianowic Śląskich, został laureatem konkursu dla nauczycieli „PoznajMY ŚLĄSKIE 1922 – 1939”, który przeprowadziła Biblioteka Śląska.

Scenariusz lekcji pt. „Śląskie Hollywood” – wytwórnia filmowa Espe-film (1925-1929), autorstwa dra Marcina Wądołowskiego, na co dzień nauczyciela w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich, uznany został za najlepszą pracę w tym konkursie.

Scenariusz lekcji opracowany przez dra Wądołowskiego prezentuje dziedzictwo wytwórni filmowej Espe-film, która w okresie międzywojennym funkcjonowała na terenie Siemianowic Śląskich (określana była w prasie mianem „śląskiego Hollywood”).

Śląskie Hollywood (scenariusz lekcji)

Scenariusz lekcji będzie dostępny na stronie Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, dlatego nauczyciele z innych szkół średnich województwa śląskiego również mogą go wykorzystać na swoich zajęciach.

Grono pozauczniowskie będzie miało okazję zapoznać się z historią siemianowickiej wytwórni Espe-film w formie monografii pt. Wytwórnia filmów ESPE-FILM – międzywojenne siemianowickie Hollywood, która ukaże się niebawem nakładem wydawnictwa Lokalne Dziedzictwo LH (publikacja współfinansowana będzie przez Polski Instytut Sztuki Filmowej).

(I LO / UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika