Tajny radiowóz

radiowóz w siemianowicach
radiowóz w siemianowicach

W minionym tygodniu Rafał Piech, prezydent miasta przekazał insp. Dariuszowi Kopciowi, komendantowi miejskiemu Policji kluczyki do nieoznakowanego radiowozu. Zakup pokryty został ze środków finansowych Policji i dofinansowany z budżetu miasta.

Miasto Siemianowice po raz kolejny wsparło Policję w realizacji ich zadań. Oczywiście samochodu nie możemy pokazać, ani nawet powiedzieć jakiej jest marki. Miejmy nadzieję, że skutecznie dzięki niemu funkcjonariusze wyłapią tych kierowców, którzy z fantazja jeżdżą po naszych ulicach, łamiąc przepisy i tych, którzy nie mają fantazji i rozumu i po drogach jeżdżą pijani.

Przypomnieć warto, że dzięki wsparciu finansowemu siemianowickiego magistratu policjanci z ruchu drogowego otrzymali nowoczesne laserowe mierniki prędkości oraz urządzenia Alco-Blow do szybkiego pomiaru czy kierowca spożywał alkohol przed wyruszeniem w podróż. Na ulicach pojawiało się też więcej stróżów prawa, a to dzięki sfinansowanym przez urząd służbom dodatkowym patrolom. Za wzorowe wyniki w służbie prewencyjnej policjanci otrzymywali również nagrody ufundowane przez Rafała Piecha, prezydenta miasta.

W służbie pojawił się także „czworonożny” policjant, który po odpowiednim przeszkoleniu będzie tropił przestępców i osoby zaginione. Dzięki przekazanym środkom finansowym dzielnicowi otrzymali rowery wraz z wyposażeniem i stosownym do tego rodzaju służby umundurowaniem. Inicjatywa ta była bardzo pozytywnie odebrana przez mieszkańców.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika