wolność prasy

Odpowiedź na e-mail

Odpowiedź na e-mail

Redakcja otrzymała na adres redakcja@slaskiesiemianowice.pl (zapraszamy do korzystania) list, którego autor(zastrzegł swoje dane do wiadomości reakcji) apeluje – w imieniu wszystkich uczestników pikiety – wycofania…