szkoła


Uwaga, rodzice dzieci sześcioletnich

Uwaga, rodzice dzieci sześcioletnich

Wydział Edukacji przypomina rodzicom, o konieczności informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji rocznego przygotowania…

Siemianowice: mała matura

Siemianowice: mała matura

Egzamin ósmoklasisty 2020 to pierwszy ważny test wiedzy w życiu uczniów, od wyników którego zależeć będą ich dalsze losy. Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają wpływ na…