siemianowicki panteon

Siemianowicki Panteon

Siemianowicki Panteon

Jakoś przycichło o „kwalifikacjach” do Śląskiego Panteonu, jaki ma zostać utworzony w podziemiach katowickiej katedry. Nie ma co się dziwić, dobrać wybitnych, zasłużonych, uznanych (co…