rosomak w indiach

Rosomak z Siemianowic [cz.15]

Rosomak z Siemianowic [cz.15]

# Ślązacy w Indiach Na początku lat 80. Centrala Handlu Zagranicznego Metalexport nawiązała współpracę z Indiami, które chciały u siebie wybudować fabrykę remontu i modernizacji…