papierosy

Zgubny nałóg

Zgubny nałóg

Zazwyczaj piętnujemy w Kronice Policyjnej nadużywających alkoholu. Zdarza się jednak, że uzależnienie od nikotyny także ma zgubne skutki. Pensjonariusz młodzieżowego ośrodka wychowawczego, w którym zapewne…