numer na policję w siemianowicach

Ale numer Policji!

Ale numer Policji!

Komenda Główna Policji prowadzi modernizację systemu łączności telefonicznej, w efekcie czego zmienia się sposób wybierania numerów telefonów do jednostek Policji. Obecnie zamiast wybierać prefix terytorialny…