Monika Aleksandra KUMOR

Czas wyborów

Czas wyborów

Za niespełna 3 tygodnie czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. Postanowiliśmy udostępnić łamy naszego Tygodnika Miejskiego wszystkim chętnym do przedstawienia swojego programu kandydatom naszego okręgu…