mediacja w siemianowicach

Trudna sztuka rozwiązywania konfliktów

Trudna sztuka rozwiązywania konfliktów

Rozstrzygnięcie konfliktu przez zwaśnione strony właśnie przez mediację, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani. Trudna sztuka rozwiązywania…