grzegorz grzegorek


Kto nami rządzi?

Kto nami rządzi?

Konstytucja wśród naczelnych organów państwa wymienia: władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą - sądy…