emigiusz Lis – koordynator prac Śląskiej Biblioteki Cyfrowej