druh stanisław dykta

Druh Stanisław Dykta

Druh Stanisław Dykta

Przypomnijmy powstać jednego z twórców siemianowickiego harcerstwa druha Stanisława Dykty. Działał on w tej organizacji jeszcze w okresie międzywojennym. Ostatnią przed wrześniem 1939 roku zbiórkę…