barbara blida 12 rocznica śmierci

Pamięci Barbary Blidy

Pamięci Barbary Blidy

„Nie chcę być nadal kojarzona z polityką. Zerwałam z nią radykalnie wraz z ogłoszeniem wyników wyborów w ubiegłym roku. Teraz są ostatnie lata w których…