Andrzej Ścigała

Świeże bułki od Ścigały

Świeże bułki od Ścigały

Zakład piekarniczo – cukierniczy Andrzeja Ścigały prowadzi działalność gospodarczą od roku 1980. Nie tylko piecze się tu bułki, chleby oraz wyrabia ciastka lecz również prowadzi…
Dobre pieczywo i rodzinny biznes

Dobre pieczywo i rodzinny biznes

O Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Cogito w Siemianowicach Śląskich piszemy nader często. W peli sobie jednak szkoła na to zasłużyła. Dowodem na umiejętne i nowoczesne rozwijanie…