adam klacka

Jesteśmy otwarci na wszystkich

Jesteśmy otwarci na wszystkich

Wywiad z : Adam Klacka v-ce prezes fundacji Piastun Wyrównywanie Szans Fundacja została powołana do życia aktem notarialnym w dniu 28.08.2007, zarejestrowana w dniu 05.12.2007,…