adam cebula

Przed pierwszym dzwonkiem

Przed pierwszym dzwonkiem

Rozmowa z przewodniczącym Rady Miasta Siemianowicach Śląskich, nauczycielem Adamem Cebulą. W kraju i regionie mieliśmy problemy z akumulacją absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Nie wszyscy…