Michałkowice - O cmentarzu przy parafii Św. Michała Archanioła tak pisze Ludwik Musioł w swej monografii Michałkowic - „ W XVI wieku pomiędzy nieruchomościami kościoła wymienia się także cmentarz otoczony płotem oraz kostnicę dobrze utrzymaną”. Cmentarz ten był dwukrotnie powiększany w wieku XIX.