Centrum - Główny cmentarz w centrum miasta znajduje się przy ul. Michałkowickiej, w rejonie Nowego Światu. Mogiła żołnierzy niemieckich Ślązaków z I wojny światowej. Grób Joli Kotuli, zmarłej 3 lata temu, byłej komendantki Hufca ZHP w Siemianowicach Śląskich oraz dyrektorki biura posła – ministra Czesława Śleziaka.