2. Wody gruntowe zdają się wychodzić na powierzchnie…