Susza w Siemianowicach?

1. Staw Rzęsa w Siemianowicach jak na razie pełen wody.
1. Staw Rzęsa w Siemianowicach jak na razie pełen wody.

Wbrew sytuacji na Wiśle, której poziom wody obecnie jest straszakiem przed nadchodząca suszą, w Siemianowicach nie widać jej symptomów. Staw Rzęsa (prawie) pełen wody, także pobliskie zagłębienie wygląda na mokradła, mimo braków ulewnych opadów. No cóż, jak na razie woda w kranach leci normalnie, ale upały mają dopiero nadejść.

Położenie Siemianowic Śląskich w silnie zurbanizowanej i uprzemysłowionej aglomeracji, ma wpływ na problemy z zaopatrzeniem miasta w wodę pitną w warunkach zagrożeń ekstremalnych. Siemianowice Śląskie nie są jedynym miastem borykającym się z tego typu problemami.

Miasto zaopatruje się w wodę zakupioną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Katowicach gdyż nie posiada własnych ujęć wód podziemnych.

Jednak w tym przypadku są dobre rokowania: w północno-wschodniej części miasta wyznaczono obszar perspektywiczny i wskazano otwór studzienny mogący stanowić awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę w sytuacjach ekstremalnych.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika