Spotkanie Klubu Inteligencji Katolickiej

Okładka książki o księdzu Danchu.
Okładka książki o księdzu Danchu.

W miniony wtorek (13 listopada) w Willi Fitznera SCK odbyło się spotkanie poświęcone pamięci księdza Józefa Dancha. Zorganizowano je z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej.

Podczas spotkania Wojciech Sala z Chrzanowa prezentował fragmenty zredagowanej przez siebie książki „Ksiądz Józef Danch 1945 – 1982 we wspomnieniach i fotografiach”. Obecni na spotkaniu wspominali postać zmarłego tragicznie w młodym wieku księdza, który m.in. aktywnie współpracował z księdzem Franciszkiem Blachnickim twórcą Ruchu Oaza Światłość – Życie. Oaza działała w środowisku młodzieżowym. Ksiądz Danch był duszpasterzem w Rudzie Śląskiej i Cieszynie. Wojciech Sala, jest związany z Siemianowicami, był częstym gościem w michałkowickiej parafii, gdyż tu pracowała jego rodzina. Z księdzem Danchem działał w katowickim duszpasterstwie akademickim.

Podczas spotkania Danuta Sobczyk postulowała, aby w Siemianowicach Śląskich godnie uczcić pamięć księdza prałata Stanisława Sierli, który również niósł posługę razem z ks. Józefem Danchem.

PS.

Ks. Stanisław Sierla w latach 1971-1996 był proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach. Od 1976 był dziekanem dekanatu Siemianowice Śląskie. Urząd ten spełniał przez 18 lat.

Był prekursorem piosenki religijnej w Polsce, organizatorem festiwali Sacrosong, autorem trzech śpiewników piosenek religijnych oraz budowniczym kościoła w Siemianowicach Śląskich – Bańgowie. W 1993 został laureatem nagrody im. Aleksandra Skowrońskiego za dorobek kulturowo-twórczy na Górnym Śląsku i w całej Polsce. W 1997 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Siemianowic Śląskich. Był autorem autobiografii „Życie darowane mi po raz drugi”. Należał do Diecezjalnej Komisji Historycznej przygotowującej proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika