Na trudne czasu rozwiązania dające oszczędności są w cenie. Tak jak np. w Wojkowicach, gdzie
oddano do użytku kompleks ogniw fotowoltaicznych pozwalających na zmniejszenie rosnących cen energii elektrycznej ponoszonych przez Zakładu Gospodarki Komunalnej. – Aby poprawić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa postawiono na własne źródło energii. Rozwiązaniem stała się budowa własnej elektrowni fotowoltaicznej i zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Oprócz oszczędności mierzonych w pieniądzu zmniejsza się również emisja gazów cieplarnianych i pyłów zwieszonych, będących efektem produkcji energii w elektrowni węglowej – mówił Marcin Wroński, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach. 
Fundusze na realizację projektu miasto pozyskało w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całość przedsięwzięcia (łącznie z podatkiem VAT) kosztowała prawie milion złotych.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu